Amaia

Amaia

Aitorren alabarik zaharrena Lorearen alaba. Kondairaren arabera, Aitor izan zen euskaldunen patriarka eta Pirinioetara heldutako lehenbiziko euskalduna.

Aitor Pirinioetara heldu eta mendiak bere zazpi seme-alaben artean banatu zituen, Euskal Herriko zazpi herrialdeak sortuz.

Amaia besoko bat dauka, bere aita godo Ranimirok, Iruñeko Gobernadorea, oparituta. Besoko hori Petronilarena izan zen, eta Aitorren altxorraren sekretua gordetzen du bere baitan. Altxorraren mezuak erraten du Amaiarekin eskonduko dena euskaldunen errege izanen dela.

Garzia Ximenez, Abarzuza eta Ameskoen jauna, eskonduko da Amaiarekin.